Lämna tips och klagomål via webben

Här berättar vi hur du lämnar tips och klagomål via vårt webbformulär.

DO tar emot tips och klagomål om

  • om diskriminering
  • risker för diskriminering
  • brister i arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete för att förebygga diskriminering.

Läs först vår information om tips och klagomål! Då blir det lättare att förstå vad tips och klagomål kan leda till. Det blir också lättare att fylla i formuläret.

Lämna tips och klagomål 

"Anmäla" blir "tips och klagomål"

Från den 1 september DO ändrar begreppet "anmälan" till "tips och klagomål" Vi gör begreppsändringen för att "tips och klagomål" tydligare återspeglar vårt arbetssätt. Vi vill också tydliggöra att tips och klagomål både kan handla om diskriminering, risker för diskriminering samt brister i det förebyggande arbetet.

Tillbaka till toppen