Tips och klagomål

Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder informationen.

DO tar emot tips och klagomål om

 • diskriminering
 • risker för diskriminering
 • brister i arbetsgivares och utbildningsanordnares arbete för att förebygga diskriminering (aktiva åtgärder).

Ditt tips eller klagomål är viktigt för vårt arbete mot diskriminering. Med hjälp av dina lämnade uppgifter kan vi identifiera problem inom olika samhällsområden där vi behöver agera för att driva på utvecklingen, ge vägledning och öka kunskapen om risker för diskriminering eller där vi behöver agera för att påverka lagstiftningen.

Vi använder alltså informationen i tips och klagomål för att säkerställa att lagen följs och inte främst för att lösa situationer för enskilda personer.

Informationen kan till exempel komma att ingå i en så kallad tillsynsutredning och, i ett fåtal fall, leda till en domstolsprocess. Det är dock endast en mindre andel tips och klagomål som leder till utredning och beslut.

Du använder samma webbformulär oavsett om du lämnar ett tips eller ett klagomål.

Lämna tips och klagomål 

 

Vilka tips och klagomål kan du lämna till DO?

Här är några exempel på händelser, situationer eller förhållanden som du kan lämna tips och klagomål om:

 • En hyresvärd använder sig av ett kösystem som kan leda till att personer väljs bort på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning
 • En skola  saknar riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier eller på annat sätt brister i arbetet med att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier
 • En arbetsgivare genomför inte en årliga lönekartläggningning.
 • En arbetsgivare inte kallar dig till en anställningsintervju när du sökte ett jobb och det har samband med ditt kön eller din religion
 • Du eller någon annan blev omplacerad till sämre arbetsuppgifter i samband med en föräldraledighet
 • En arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte utredde eller åtgärdade händelser där du eller någon annan upplevde trakasserier eller sexuella trakasserier
 • Du eller någon annan blev straffad för att ha berättat om eller anmält diskriminering - det vill säga utsatts för repressalier.

Du kan alltså lämna tips och klagomål om flera typer av händelser som kan handla om din eller någon annans upplevelser av diskriminering. Du kan också tipsa om arbetsgivare eller utbildningsanordnare som inte uppfyller lagkrav på att förebygga diskriminering eller om verksamheter som arbetar på ett sätt som riskerar att leda till diskriminering enligt lagen.

Vad är diskriminering?

Vad är missgynnade av föräldralediga?

Tips och klagomål som inte ska till DO

All orättvis behandling är inte diskriminering. Här är några exempel på tips och klagomål som du inte ska lämna till oss:

 • Om en granne eller en okänd person ropar glåpord efter dig på gatan.
 • Om du upplever annan kränkande särbehandling som inte har samband med 
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder 
 • Om någon sprider hot mot eller föraktfulla meddelanden om en viss folkgrupp (hets mot folkgrupp).

Observera att till exempel politiska åskådningar inte omfattas av diskrimineringslagens skydd

Vänd dig till annan myndighet

 

Vår upplysningtjänst

Om du har frågor kan du söka bland vanliga frågor och svar här på webbplatsen. Du kan också kontakta vår upplysningstjänst.

DO:s upplysningstjänst kan svara på frågor om 

 • diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering.
 • DO:s uppdrag och om hur vi arbetar.

DO:s upplysningstjänst kan inte

 • svara på frågor om missgynnande eller diskriminering har skett i ett enskilt ärende
 • göra några andra bedömningar av enskilda ärenden.

Från och med  den 14 april 2020 är vår upplysningstjänst per telefon tills vidare stängd. Det är av resursskäl på grund av coronaviruset, covid-19.

Du är välkommen att kontakta upplysningstjänsten via e-post på adressen do@do.se så svarar vi på dina frågor. Observera att vi inte öppnar några länkar - vänligen skicka informationen i ett annat format om du vill att DO ska ta del av den.

Om du tillgänglighetsskäl inte kan skriva mejl till oss, har du möjlighet att kontakta oss på annat sätt. Det kan vara via telefon eller genom att kontakta oss med hjälp av en förmedlingstjänst. Ring vår växel på 08-120 20 700.

In English

Due to lack of resources caused by the corona virus covid 19, the information service by telephone is closed from April 14 until further notice. Please send your inquiry via email to do@do.se.

If you, due to a disability, are unable to contact us via email, please call our switchboard at 08-120 20 700.

 

 

Tillbaka till toppen