Om diskriminering (teckenspråk)

Här beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner.

Vad är diskriminering?

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Du kan också se filmen "Om diskriminering" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Lagens definition av diskriminering

Du kan också se filmen "Diskrimineringslagens definition av diskriminering" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Diskriminering och värderingar

Du kan också se filmen "Diskriminering och värderingar" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Diskrimineringsgrunderna

Du kan också se filmen "De skyddade diskrimineringsgrunderna" (i diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Var kan man bli diskriminerad?

Du kan också se filmen "Ssamhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Sex former av diskriminering

Du kan också se filmen "Sex former av diskriminering" (i diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Direkt diskriminering

Du kan också se filmen "Diskrimineringsform direkt diskriminering" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Vad är missgynnande?

Du kan också se filmen "Begreppet missgynnande i diskrimineringslagen" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Vad är en jämförbar situation?

Du kan också se filmen "Vad är en jämförbar situation?" (enligt diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO teckenspråk

Krav på samband med en diskrimineringsgrund

Du kan också se "Diskrimineringslagens krav på samband med diskrimineringsgrund" på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Indirekt diskriminering

Du kan också se filmen "Diskrimineringsformen indirekt diskriminering" (i diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Bristande tillgänglighet

Du kan också se filmen "Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet" (i diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Trakasserier och sexuella trakasserier

Du kan också se filmen "Diskrimineringsformerna trakasserier och sexuella trakasserier" (i diskrimineringslagen) vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Instruktioner att diskriminera

Du kan också se filmen "Diskrimineringsform instruktion att diskriminera" (i diskrimineringslagen) på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk

Tillbaka till toppen