Om diskriminering (teckenspråk)

Här beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner.

Vad är diskriminering?

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Information om vad diskriminering är enligt lagen. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Lagens definition av diskriminering

Informationsfilm om lagens definition av diskriminering. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Diskriminering och värderingar

Diskriminering och värderingar. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Diskrimineringsgrunderna

Informationsfilm om hur lagen beskriver de sju skyddade diskrimineringsgrunderna. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Var kan man bli diskriminerad?

Informationsfilm om vilka samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Sex former av diskriminering

Informationsfilm om de sex former av diskriminering som finns i lagen. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Direkt diskriminering

Informationsfilm om direkt diskriminering. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Vad är missgynnande?

Beskrivning av begreppet missgynnande i diskrimineringslagen. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Vad är en jämförbar situation?

Beskrivning av vad lagen menar med jämförbar situation. Se video på vår YouTube-kanal DO teckenspråk.

Krav på samband med en diskrimineringsgrund

Beskrivning av diskrimineringslagens krav på samband med diskrimineringsgrund. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Indirekt diskriminering

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp indirekt diskriminering. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Bristande tillgänglighet

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp bristande tillgänglighet. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Beskrivning av diskrimineringslagens begrepp trakasserier och sexuella trakasserier. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.

Instruktioner att diskriminera

Beskrivning av lagens begrepp instruktion att diskriminera. Se video på vår YouTube-kanal DO Teckenspråk.