Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk)

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet gäller för barn, elever och studenter. Här kan du läsa om vad diskriminering är och vilka regler som finns inom utbildningsområdet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Du kan också se filmen "Diskriminering inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förbud mot repressalier

Du kan också se filmen "Förbud mot repressalier inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Utbildningsanordnares ansvar att förhindra diskriminering

Du kan också se filmen "Utbildningsanordnares ansvar att förhindra diskriminering" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder

Du kan också se filmen "Förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Högskolans ansvar för aktiva åtgärder

Du kan också se filmen "Högskolans ansvar för aktiva åtgärder" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förbudet att diskriminera

Du kan också se filmen "Förbjudet att diskriminera inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Om bristande tillgänglighet

Du kan också se filmen "Bristande tillgänglighet inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Åtgärda trakasserier

Du kan också se filmen "Åtgärda trakasserier inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Om rätten att ta del av andras meriter

Du kan också se filmen "Rätten att ta del av andras meriter inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Undantag från förbud mot diskriminering

Du kan också se filmen "Undantag från förbud mot diskriminering inom utbildningsområdet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Tillbaka till toppen