Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. På denna sida får du information om de områden utöver arbetsliv och utbildningsområdet där diskrimineringsförbudet gäller.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom andra samhällsområden

Du kan också se filmen "Diskriminering inom andra samhällsområden" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Lagen skyddar endast individer

 Du kan också se filmen "Lagen skyddar endast individer" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Diskrimineringsförbudet

Du kan också se filmen "Diskrimineringsförbudet inom andra samhällsområden" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förbud mot repressalier

Du kan också se filmen "Förbud mot repressalier inom andra samhällsområden" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Medlemskap i vissa organisationer

Du kan också se filmen "Förbudet mot diskriminering vid medlemskap i vissa organisationer" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering vid yrkesbehörighet och näringsverksamhet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering inom sjukvården och socialtjänsten" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Socialförsäkring, a-kassa och studiestöd

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering inom socialförsäkring, a-kassa, studiestöd" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Värnplikt och civilplikt

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering inom värnplikt och civilplikt" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Bemötande inom offentlig verksamhet

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Varor, tjänster och bostäder

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering vid handel med varor tjänster och bostäder" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet

Du kan också se filmen "Starkare skydd mot bristande tillgänglighet från 1 maj 2018" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Tillbaka till toppen