Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. På denna sida får du information om de områden utöver arbetsliv och utbildningsområdet där diskrimineringsförbudet gäller.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom andra samhällsområdet

Diskriminering inom andra samhällsområden. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Lagen skyddar endast individer

Lagen skyddar endast individer. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Diskrimineringsförbudet

Beskrivning av diskrimineringsförbudet. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Förbud mot repressalier

Förbud mot repressalier inom andra samhällsområden. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Medlemskap i vissa organisationer

Förbudet mot diskriminering vid medlemskap i vissa organisationer. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Förbud mot diskriminering vid yrkesbehörighet och näringsverksamhet. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten

Förbudet mot diskriminering inom sjukvården och socialtjänsten. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Socialförsäkring, a-kassa och studiestöd

Förbud mot diskriminering inom socialförsäkring, a-kassa, studiestöd. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Värnplikt och civilplikt

Förbud mot diskriminering inom värnplikt och civilplikt. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Bemötande inom offentlig verksamhet

Förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Varor, tjänster och bostäder

Förbud mot diskriminering vid handel med varor tjänster och bostäder. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet från 1 maj 2018. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.