Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)

Här beskriver vi förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan  Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering i arbetslivet

Du kan också se filmen "Diskriminering och missgynnande i arbetslivet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Arbetsgivarens ansvar

Du kan också se filmen "Arbetsgivarens ansvar: Att förhindra diskriminering" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder

Du kan också se filmen "Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Vad innebär kraven på aktiva åtgärder?

Du kan också se filmen "Vad innebär kraven på aktiva åtgärder?" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Du kan också se filmen "Domstolen beslutar om diskrimineringsersättning" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet

Du kan också se filmen "Förbud mot diskriminering i arbetslivet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk 

Undantag från förbudet mot diskriminering

Du kan också se filmen "Undantag från förbud mot diskriminering i arbetslivet" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Bristande tillgänglighet

Du kan också se filmen "Bristande tillgänglighet" (i arbetslivet) på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier

Du kan också se filmen "Arbetsgivarens skyldighet att utreda och förhindra trakasserier" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Annan kränkande särbehandling

Du kan också se filmen "Annan kränkande behandling" (i arbetslivet) på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren

Du kan också se filmen "Förbud mot repressalier från arbetsgivaren" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter

Du kan också se filmen "Arbetssökandes rätt att ta del av andras meriter" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Missgynnande av föräldralediga är förbjudet

Du kan också se filmen "Förbjudet att missgynna föräldralediga" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling

Du kan också se filmen "Arbetsmarknad och arbetsförmedling" på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk

Tillbaka till toppen