Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)

Här beskriver vi förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan  Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering i arbetslivet

Information om diskriminering i arbetslivet. Se videon på DO:s Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar att förhindra diskriminering i arbetslivet. Se videon på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder. Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Vad innebär kraven på aktiva åtgärder?

Vad innebär kraven på aktiva åtgärder? Se filmen i vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Det är domstolen som beslutar om diskrimineringsersättningen. Se videon på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet

Informationsfilm om förbudet mot diskriminering arbetslivet. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk. 

Undantag från förbudet mot diskriminering

Undantag från förbud mot diskriminering i arbetslivet. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Bristande tillgänglighet

Information om bristande tillgänglighet i arbetslivet. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier i arbetslivet. Se filmen på DO:s Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Annan kränkande särbehandling

Information om annan kränkande behandling. Se video på DO:s Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren

Information om förbud mot repressalier från arbetsgivaren i arbetslivet. Se videon på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Missgynnande av föräldralediga är förbjudet

Förbud mot att missgynna föräldralediga. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet privat arbetsförmedling. Se video på vår Youtube-kanal DO Teckenspråk.