Bemötande inom hälso- och sjukvården

Utbildningsmaterial

Framsida på utbildningsmaterialet Att mötas inom hälsa och sjukvård.

Du får stöd i att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Materialet innehåller stöd för reflektion om bemötande, olika övningar, tips för engagerade diskussioner samt exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.


Att mötas inom hälso- och sjukvård

Tillbaka till toppen