Att mötas i hälso- och sjukvård

Hur tänker och agerar du i mötet med patienter, anhöriga och kollegor?

  • Ett stöd i ert arbete med bemötande och för en jämlik vård i er verksamhet. Diskutera, reflektera och gör övningar tillsammans.
  • Materialet ger er exempel från verksamheter som arbetat med bemötande.
  • Ni får veta vilka regelverk som gäller för jämlika villkor.
Äldre kvinna sitter på en säng, ser väntande ut

Få ditt exemplar här

Utbildningsmaterialet hjälper er att skapa en tillgänglig och icke-diskriminerande verksamhet, där patienternas behov uppmärksammas och tillgodoses med respekt och kunskap.

Ni blir medvetna om era egna värderingar och hur de kan påverka samspelet mellan vårdens personal och patienter.

Genom systematiskt förbättringsarbete får du hjälp att skapa en gemensam grund för verksamhetens arbete med bemötande.

  • Utgiven av: Socialstyrelsen i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Sveriges kommuner och landsting
  • Senast reviderad: 23 januari 2015
  • Antal sidor: 124
Tillbaka till toppen