Stöd för ökad tillgänglighet

Här hittar du sammanställning av stöd för ditt arbete mot bristande tillgänglighet i din organisation, ditt företag eller din skola.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas.

En kort översikt - vad säger lagen och vad betyder det praktiskt? (pdf)

Lösningen  - skäliga tillgänglighetsåtgärder

Lagen ställer krav på att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att ingen ska diskrimineras.

Exempel på åtgärder på skäliga tillgänglighetsåtgärder

Förbättra tillgängligheten

Det kan exempelvis handla om hur en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Konkreta exempel på hur andra gjort 

Hur tillgänglig är du?

Från och med den 1 maj 2018 omfattas alla företag - oavsett storlek - av förbudet mot bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen har ändrats för dig med färre än tio anställda

Exempel på bristande tillgänglighet

Filmerna visar exempel på hur bristande tillgänglighet i samhället kan upplevas av personer med en funktionsnedsättning.

Filmer med undertext, med teckenspråk och syntolkade filmer

Andra myndigheter ger råd och vägledning

Tillgänglighet regleras även av andra lagar och regler än diskrimineringslagen. 

Tips om vart du kan vända dig med olika frågor