Vägar till rättigheter - lokalt antidiskrimineringsarbete

En inspirationsbok för dig som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i en ideell förening eller ett nätverk på lokal nivå

  • Visar olika vägar till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.
  • Behandlar olika metoder och arbetssätt från civila samhällets arbete med lika rättigheter och möjligheter.
  • Beskriver erfarenheter från lokalt arbete mot diskriminering i fyra olika kommuner.
Två personer åker skateboard på en gata ner mot vattnet.

Hämta ditt exemplar här

I Eskilstuna har den lokala antidiskrimineringsbyrår bjudit in de större bostadsbolagen till ett nätverk för att motverka diskriminering vid uthyrning.

I Västra Götaland har funktionshinderrörelsen tagit initiativ till Tillgänglighetsdatabasen som blev ett verktyg för att uppmärksamma hur olika verksamheter i regionen ska förbättra tillgängligheten.

I Malmö har många av stadens ideella föreningar själva tagit sig an problem på arbetsmarknaden genom till exempel jobbsökarkurser, mentorsprogram och anpassade starta-eget-lån.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 2 december 2011
  • Antal sidor: 96
Tillbaka till toppen