Vägar till rättigheter - antidiskriminering på lokal nivå

Inspirationsbok

Framsida på boken Väger till rättigheter, färgade kvadrater med olika innehåll, till exempel stiliserat paragraftecken, kugghjul och dator.

Boken ger inspiration till dig som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i en ideell förening eller ett nätverk på lokal nivå.

Du får en översiktlig bild av vad mänskliga rättigheter är och hur diskrimineringsskyddet kan användas för att stärka arbetet för alla människors lika rättigheter och möjligheter. Du får också några exempel på metoder och arbetssätt för lika rättigheter och möjligheter som praktiseras inom det civila samhället.

Boken synliggör även en del av de mekanismer som ligger bakom strukturer på arbetsmarknads-, bostads- eller hälso- och sjukvårdsområdet
som kan leda till diskriminering.

Tillbaka till toppen