Mänskliga rättigheter på hemmaplan

Behöver du idéer och inspiration för arbetet mot diskriminering i din kommun?

  • Tips på hur man kan använda statistik för att synliggöra (o)jämlikhet
  • Konkreta exempel på hur kommuner arbetat för att öka jämställdheten i sin roll som serviceorgan
  • Metoder för att motverka diskriminering på kommunens arbetsplatser.
Ett tunneltåg med personer runtomkring, illustration.

Hämta inspirationsboken här

50 kronor exklusive moms
Ladda ner (pdf)

Göteborgs stad använder budgeten som ett sätt att styra främjandet av lika rättigheter och möjligheter.

Umeå använde statistik för att skapa jämställd användning av idrottsanläggningar.

I Karlskoga visade det sig att snöröjning var oväntad jämställdhetsfråga.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 15 december 2015
  • Antal sidor: 34
Tillbaka till toppen