Mänskliga rättigheter på hemmaplan

Inspiration för arbetet i kommunen

Stiliserat mönster med prickar, del av framsidan på inspirationsboken Mänskliga rättigheter på hemmaplan.

Du får tips och inspiration till arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på kommunal nivå. Du får också exempel på lokalt arbete för mänskliga rättigheter i kommuner och beskrivning av framgångsfaktorer i det  förändringsarbetet.

Boken är för dig som är anställd eller politiker i kommuner men relevant även för exempelvis föreningar som vill engagera sig i det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner

Beställ

Mänskliga rättigheter på hemmaplan
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen