Vägar till rättigheter

En inspirationsbok i lokalt antidiskrimineringsarbete

En inspirationsbok som riktar sig i första hand till dig som arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter i en ideell förening eller ett nätverk på lokal nivå.

Ett syfte är att stärka tillgången till de mänskliga rättigheterna genom att visa vilka vägar som finns till upprättelse för den som blivit utsatt för diskriminering.

En annan ambition är att synliggöra en del av de mekanismer som ligger bakom strukturer på arbetsmarknads-, bostads- eller hälso- och sjukvårdsområdet som kan leda till diskriminering av enskilda individer.

Vägar till rättigheter var ett projekt som genomfördes med stöd av EU:s program för sysselsättning och social solidaritet – PROGRESS (2007-2013). Innehållet i boken motsvarar inte nödvändigtvis EU-kommissionens ståndpunkter.