Mänskliga rättigheter på hemmaplan

Inspiration för arbetet i kommunen

Du får tips och inspiration till arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på kommunal nivå. Du får också exempel på lokalt arbete för mänskliga rättigheter i kommuner och beskrivning av framgångsfaktorer i det  förändringsarbetet.

Boken är för dig som är anställd eller politiker i kommuner men relevant även för exempelvis föreningar som vill engagera sig i det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner

Beställ

Mänskliga rättigheter på hemmaplan
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen