Mänskliga rättigheter på hemmaplan

Inspiration för arbetet i kommunen

Mänskliga rättigheter på hemmaplan är en bok som ska ge tips och inspiration till arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter på kommunal nivå. Den innehåller exempel på lokalt arbete för mänskliga rättigheter i kommuner och beskriver framgångsfaktorer i ett sådant förändringsarbete.

Målgruppen för skriften är framförallt anställda och politiker i kommuner. Materialet är relevant även för andra intressenter på området, exempelvis föreningar som vill engagera sig i det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner

Beställ

Mänskliga rättigheter på hemmaplan
Pris: 50 kronor/st exklusive moms