Att mötas i hälso- och sjukvård

Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlik vård

Utbildningsmaterialet innehåller bland annat övningar, texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke diskriminerande arbetssätt. Det finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Materialet är till för att stödja personal i hälso- och sjukvården att arbeta systematiskt med bemötande och jämlik vård.

Ladda ner "Att mötas inom hälsa och sjukvård"