Vad du som hyresvärd kan göra för att förebygga diskriminering

Hyresvärdar har ett stort ansvar för att förmedla bostäder på ett icke-diskriminerande sätt. Har du koll?

  • Ta dela av våra tips för att förebygga diskriminering, se över verksamheten och åtgärda de eventuella brister som ni hittar.
  • Frågor för reflektion över uthyrningspolicy och syfte bakom uthyrningskriterier.
  • Förslag på hur ni kan utbilda era anställda och följ upp hur arbetet går.
Man kommer gående på en gata

Hämta ditt faktablad här

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 1 april 2021
  • Antal sidor: 4
Tillbaka till toppen