Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

Digital guide

en kvinna, en man och ett barn sitter på golvet med flyttkartonger

DO:s digitala guide ger en bra överblick över hyresvärdars ansvar enligt diskrimineringslagen. Bland annat finns det en beskrivning av vad förbudet mot diskriminering innebär, exempel på hur diskriminering på bostadsmarknaden kan se ut och tips på hur hyresvärdar kan arbeta för att förebygga diskriminering. Guiden är indelad i sex delar och man kan välja att göra dem i vilken ordning man vill.

Din guide mot diskriminering vid uthyrning av bostad

Guiden vänder sig till dig som har ett övergripande ansvar för uthyrning av bostäder, som utformar policyer och uthyrningskriterier eller som tillämpar dessa vid tillhandahållande av bostäder. Guiden kan exempelvis användas som kompetensutveckling och vara en del av introduktionen av nyanställda.

Guiden är öppen för alla och det behövs inte något konto eller inloggning för att ta del av den.

Tillbaka till toppen