Sexuella trakasserier och trakasserier i skolan

Trakasserier får inte förekomma i skolan. Vet du vilket ansvar skolan har?

  • En tydlig översikt av vad sexuella trakasserier och trakasserier innebär.
  • En beskrivning över vad skolan ska göra om någon känner sig trakasserad.
  • Kort om skolans skyldighet att utreda och åtgärda när trakasserier förekommer.
En tjej håller upp handen mot kameran i ett stopp-tecken. Hennes ögon syns genom fingrarna.

Hämta ditt faktablad här

Du får veta vilket ansvar skolan har för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier i skolan.

Faktabladet hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på skolan.

Du kommer veta när du ska utreda en händelse, oavsett om den skett på skolan eller om det skett utanför skoltid.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 1 december 2017
  • Antal sidor: 3
Tillbaka till toppen