Könsuppdelad undervisning

Är det ok att dela upp eleverna efter flickor och pojkar? Hur gör ni på din skola?

Framsida på temablad om könsuppdelad undervisning i skolan

Det förekommer att skolor delar in eleverna efter kön i undervisningen, till exempel i idrott och hälsa, men är det ok att dela upp eleverna efter flickor och pojkar? Vad säger diskrimineringslagen?

I det här temabladet tittar vi särskilt på vad lagen säger om könsuppdelad undervisning. Vi kan se att

  • skolor som delar upp sina elever efter kön riskerar att diskriminera eleverna
  • könsuppdelning kan missgynna elever på olika sätt 
  • möjligheten att dela upp eleverna efter kön är begränsat.

DO:s temablad

I DO:s temablad synliggör vi specifika frågor och förklarar
principiella bedömningar på ett övergripande plan.

Använd gärna informationen som diskussionsunderlag i
arbetet för att motverka diskriminering eller missgynnande
i er verksamhet. Hur arbetar ni med dessa frågor?

Tillbaka till toppen