E-utbildning Studenters rätt i högskolan

Har ni en inkluderande och diskrimineringsfri miljö på din högskola?

  • Ett digitalt stöd till högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter.
  • Utbildningen riktar sig både till dig som är student och till dig som arbetar på högskolan.
  • Här får du information om studenters rättigheter och högskolans skyldigheter enligt diskrimineringslagen.
Studenter i en aula

Studenters rätt i högskolan

Du ökar dina kunskaper genom att göra enskilda studieuppgifter och gruppövningar i e-utbildningen.

För att kontrollera dina kunskaper inom diskrimineringsområdet kan du testa dig själv och det finns också förslag till ytterligare läsning.

Du som är mångfaldshandläggare på högskolan får stöd i att utbilda andra om lika rättigheter och möjligheter.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 1 juni 2018
  • Antal sidor: Ett digitalt stöd
Tillbaka till toppen