Handledning i studenters rätt i högskolan

E-utbildning

Startsida för DO:s e-utbildning Studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan.

E-utbildningen ger stöd till högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter. Du får kunskap om vad förbudet mot diskriminering innebär samt om normer och maktordningar.

Utbildningen ger stöd i frågor om lika rättigheter och möjligheter i samband med antagning och rekrytering av studenter, inblick i normkritisk pedagogik och tips och råd om hur du kan utveckla kursplanering och examination.

Studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan

Du som student får kunskap om skyddet mot diskriminering i högskolan och vad du kan göra om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

E-utbildningen erbjuder både enskilda studieuppgifter och gruppövningar i e-utbildningen. För att kontrollera dina kunskaper inom diskrimineringsområdet kan du testa dig själv och det finns också förslag till ytterligare läsning.

Tillbaka till toppen