E-utbildning studenters rätt i högskolan

E-utbildningen vänder sig till studenter, de som undervisar, administrativ personal och mångfaldshandläggare.

Utbildningen är ett stöd för de högskolor som vill utveckla arbetet för lika rättigheter och möjligheter för alla studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Du som student kan få mer kunskap om skyddet mot diskriminering och vad du kan göra om du upplever dig utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Utbildningen belyser frågor om diskriminering, bemötande, normkritiskt arbete och pedagogik samt planmässigt arbete. Den erbjuder både enskilda studieuppgifter och gruppövningar. För den som vill lära sig mer om området finns förslag till fördjupningar. Det finns även möjlighet att testa sina kunskaper inom diskrimineringsområdet.

Gå till utbildningen

E-utbildning Studenters rätt i högskolan