Checklista för skolans aktiva åtgärder

Är du osäker på vad som krävs för arbetet med aktiva åtgärder i er skola? Den här checklistan visar vad som är viktigt att tänka på i de olika stegen och ger exempel på frågor som du kan ha stöd av i arbetet. Men kom ihåg att det viktigaste är att utgå från er verksamhet och de behov som ni har.

Diskrimimneringslagen ställer krav på så kallade aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder handlar inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att barn och elever diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter.