Checklista för förskolans och skolans aktiva åtgärder

Checklista

Framsida på checklista om aktiva åtgärder i skolan.

Är du osäker på vad som krävs för arbetet med aktiva åtgärder på er skola? Du får hjälp av checklistan steg för steg i processen med att undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera.

Checklistan visar vad som är viktigt att tänka på och för alla de fyra stegen får du konkreta tips och exempel på frågor som du har nytta av i arbetet.

Använd checklistan för att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter som utbildningsanordnare i det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder.

Tillbaka till toppen