Så jobbar du med aktiva åtgärder i högskolan

Vet du hur du identifierar och undanröjer risker för diskriminering i högskolan?

  • Du får en mycket kort beskrivning av bestämmelserna i diskrimineringslagen.
  • Snabb översikt över ditt ansvar och hur du ska agera om någon blir diskriminerad.
  • Konkret information om de fyra stegen och de fem områdena.

Få ditt infoblad här

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 13 december 2019
  • Antal sidor: 4
Tillbaka till toppen