Aktiva åtgärder i högskolan

Faktablad

Framsida på faktablad om aktiva åtgärder i högskolan.

Har du kunskap om hur du identifierar och undanröjer risker för diskriminering i högskolan? Faktabladet ger dig en överblick av det förebyggande arbete mot diskriminering i förhållande till studenter och sökande som högskolan ska göra.

Du får en snabb insikt om vad arbetet med aktiva åtgärder innebär. Du får även konkreta råd inför arbetet som ska ske i en pågående process i fyra steg.

 Arbete med aktiva åtgärder i förhållande till studenter och sökande

Tillbaka till toppen