Aktiva åtgärder i förskolan och skolan

Faktablad

Framsida till infobladet "Aktiva åtgärder i förskolan och skolan"

Har du kunskap om hur du identifierar och undanröjer risker för diskriminering i er förskola eller skola? Faktabladet ger dig en överblick av det förebyggande arbete mot diskriminering som förskolan eller skolan ska göra.

Du får en snabb insikt om vad arbetet med aktiva åtgärder innebär. Du får även konkreta råd inför arbetet som ska ske i en pågående process i fyra steg.

Arbete med aktiva åtgärder i förskola och skola

Arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering i skolan (lättläst)

Tillbaka till toppen