Aktiva åtgärder mot diskriminering i förskola och skola

Vet du vad diskrimineringslagen kräver att din skola ska göra?

  • En överblick av lagens bestämmelser som gäller alla skolformer enligt skollagen.
  • En tydlig bild av vad arbetet mot diskriminering innebär.
  • En beskrivning av alla steg skolan ska ta i det förebyggande arbetet.
Åtta glada ungdomar sitter på en mur och samtalar.

Få ditt faktablad här

Du får större insikt i det systematiska arbetet som lagen kräver.

Du lär dig mer om lagens krav på samverkan med barn, elever och personal.

Du får veta vad som krävs av skolans dokumentation av aktiva åtgärder.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 12 juli 2017
  • Antal sidor: 4
Tillbaka till toppen