Informationsblad:Aktiva åtgärder i förskolan och skolan

En överblick av lagens krav på vad skolor och förskolor ska göra för att motverka diskriminering av barn, elever och studerande. Arbetet ska genomföras i fyra steg och omfatta sju diskriminerinsgrunder. 

Infoblad om aktiva åtgärder för förskola och skola

Lättläst infoblad om aktiva åtgärder i skolan