Så här kan diskriminering se ut

Scener från en arbetplats

Filmen ”Så här kan diskriminering se ut” kan användas som diskussionsunderlag . Handlingen utspelar sig på en teater där en grupp skådespelare repeterar scener som har att göra med diskriminering eller trakasserier i arbetslivet. Mellan repetitionerna diskuterar skådespelarna innehållet i de scener de arbetar med. Delar av filmen kan med fördel användas för gruppövningar i utbildningssammanhang.

Den här filmen innehåller flera olika scener som gestaltar diskriminering utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna. De sju grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Teatersällskapet - scener från en arbetsplats (textad)

Teatersällskapet - scener från en arbetsplats (syntolkad och textad)

Teatersällskapet - scener från en arbetsplats (teckenspråkstolkad och textad)

Tillbaka till toppen