Växthusmetoden - undersök risker på din arbetsplats

Känner du till vilka risker för diskriminering som finns på din arbetplats?

  • Få upp ögonen för risker och kom igång med arbetet mot diskriminering.
  • Ta vara på medarbetarnas erfarenheter, förmågor och kunskaper i arbetet med kartlägga riskerna.
  • Hitta nya ingångar i ert pågående arbete för att minska riskerna och skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Vad är Växthuset?

Med Växthuset får Arbetsplatsen stöd i att kartlägga diskriminering genom en affisch som illustrerar olika "rum" på en arbetsplats. Som hjälp i diskussioner finns en handledning med fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Frågorna kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel mötesrum, lunchrum, vid kaffemaskinen med flera.

Arbetet med hjälpmedlet Växthuset är tänkt att genomföras i grupp med 15-20 personer (max 25-30 personer) som delas in i mindre grupper med 3-5 personer.

Observera att handledningen inte finns med med när du beställer Växthuset i tryckt format. 

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen (DO)
  • Senast reviderad: 30 november 2016
  • Antal sidor: Plansch (längd 1,20 m), fråge- och anteckningsblad (5 ex), handledning,klisteretiketter samt dvd-film
Tillbaka till toppen