Sexuella trakasserier och trakasserier - översikt

Faktablad

Framsidan till faktabladet om sexuella trakasserier och trakasserier på jobbet.

Som arbetsgivare har du ett ansvar för att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Informationsbladet ger dig en snabb översikt av vad sexuella trakasserier innebär, vad arbetsgivares utrednings- och åtgärdsskyldighet omfattar och vad du kan göra om någon i din verksamhet blir sexuellt trakasserad.

Förutom att arbetsgivaren får information om vad hen ska göra om det händer får även du som blivit utsatt för sexuella trakasserier på arbetsplatsen konkret information om vad du kan göra.

Tillbaka till toppen