Sexuella trakasserier och trakasserier på jobbet

Har du koll på vilka skyldigheter arbetsgivare har att motverka och förebygga sexuella trakasserier?

  • Översikt av arbetsgivares skyldigheter och i vilka situationer de gäller.
  • Beskrivning i fyra steg av vad arbetsgivare ska göra när någon blivit sexuellt trakasserad eller trakasserad.
  • Lättbegripliga definitioner av de två begreppen.
En kvinna gömmer ansiktet i händerna, illustration.

Få ditt exemplar här

Du står inte handfallen om någon av dina anställda blir trakasserade eller sexuellt trakasserade.

Du får grundläggande kunskap om arbetsgivares skyldigheter att arbeta mot sexuella trakasserier och trakasserier.

Faktabladet är en start och hjälper dig att komma igång med arbetet på din arbetsplats.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 1 december 2017
  • Antal sidor: 3
Tillbaka till toppen