MedVerkan - Förändringsarbete med likabehandlingsfrågor

Har ditt förändringsarbete stannat av? Behöver du hjälp och inspiration?

  • Lär dig av andras erfarenheter och ta del av praktiska exempel på hur andra har gjort.
  • Underlag för att lättare kunna diskutera normer och hur de kan påverka en arbetsplats.
  • Handledning och tips på olika gruppövningar ni kan genomföra på din arbetsplats.
Ett par händer håller i en tänd glödlampa.

Ladda ner ditt exemplar här

  • Utgiven av: Tema Likabehandling, DO och Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL)
  • Senast reviderad: 1 februari 2013
  • Antal sidor: 90
Tillbaka till toppen