MedVerkan - Förändringsarbete för arbetsplatser

Inspirationsbok

Illustration med olika människor i olika jobbsituationer, bland annat en bagare.

Har du ansvar för att arbeta med likabehandlingsfrågor på arbetsplatsen? Boken MedVerkan ger dig inspiration och stöd i att arbeta praktiskt för lika rättigheter och möjligheter med utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt.

För att komma igång med förändringsarbetet kan du lära dig från andras erfarenheter och kunskaper, praktiska exempel och teori. Du får handledning i gruppövningar och tips på frågor att diskutera. Som hjälp i gruppreflektioner finns även konkreta exempel på frågor och övningar som du kan använda.

Tillbaka till toppen