Förebygg diskriminering i arbetslivet

Är du osäker på vad lagen kräver av dig som arbetsgivare?

  • I faktabladet får du överblick över ditt ansvar.
  • En tydlig bild av vad arbetet mot diskriminering innebär.
  • Snabbfakta om vad du ska göra.

Hämta ditt faktablad här

Du lär dig om det systematiska arbete som du ska genomföra.

Du får koll på arbetets fyra viktiga steg.

Du får veta inom vilka fem områden du ska arbeta.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 30 juni 2017
  • Antal sidor: 6
Tillbaka till toppen