Aktiva åtgärder mot diskriminering

Faktablad

Framsida på faktablad om arbetsgivares aktiva åtgärder.

Har du kunskap om hur du identifierar och undanröjer risker för diskriminering i din verksamhet? Faktabladet ger dig en tydlig överblick av det fortlöpande arbetet som arbetsgivare ska genomföra.

Skaffa dig snabbt insikt om vad detta arbete innebär. Du får konkreta råd inför arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering som ska ske i en pågående process i fyra steg inom fem olika områden på arbetsplatsen.

Överblick av arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering 

Kortfattad sammanfattning av arbetsgivarens skyldigheter och arbetet med aktiva åtgärder:

Sammanfattning av arbetet med aktiva åtgärder (pdf) 

Tillbaka till toppen