Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera

Vägledning

Framsida på vägledningen Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera, mönster av stiliserade personer.

Känner du till riskerna för diskriminering under en rekryteringsprocess? Vägledningen ger dig hundra möjligheter att inte diskriminera och är ett stöd för dig som rekryterar för att uppmärksamma de fallgropar som kan finnas.

Du får för varje steg i processen en checklista med konkreta frågor för att lättare kunna reflektera över de beslut som ska fattas under rekryteringen. Dessa frågor hjälper dig tillsammans med nationella och internationella forskningsrön att inte att diskriminera någon som söker jobb på din arbetsplats.

Ladda ner

Beställ

Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera
Pris: 50 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen