Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

E-guide

En dator visar DO:s guide till aktiva åtgärder.

Du som är arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen förebygga diskriminering på jobbet. Guiden ger dig råd inom de olika områdena du behöver arbeta fortlöpande med.

Du får vägledning i hur du kan komma igång och lägga upp arbetet med aktiva åtgärder på din arbetsplats. Till din hjälp i arbetet finns många nyttiga tips och konkreta exempel, bland annat exempel som kan användas som ögonöppnare för att börja diskturera vad som behöver göras i din verksamhet.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Guiden vänder sig främst till chefer med personalansvar och hr-ansvariga både inom privat och offentligt sektor. Den vänder sig även till fackliga ombud och andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder. Du kan vara skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig, eller någon som samordnar organisationens arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, inkludering, likabehandling, antidiskriminering, mänskliga rättigheter, social hållbarhet och liknande arbete.

Tillbaka till toppen