Föräldralediga får inte missgynnas

Det är många som inte känner till det viktiga förbudet mot missgynnande. Gör du?

  • En beskrivning av vad missgynnandeförbudet betyder i praktiken.
  • Exempel på verkliga och vägledande domar från Arbetsdomstolen.
  • Diskussionsfrågor som hjälper dig se över hur ni gör på din arbetsplats.
Illustration, en mamma håller sitt barn i famnen.

Få ditt faktablad här

Du minskar risken att en föräldraledig missgynnas i samband med, till exempel, en lönerevision.

Du får en bred grund att stå på och känner en större säkerhet i hur du ska skydda din anställda.

Du kommer veta hur du ska agera om du upptäcker att någon blir missgynnad på din arbetsplats.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen
  • Senast reviderad: 1 september 2020
  • Antal sidor: 6
Tillbaka till toppen