Föräldralediga får inte missgynnas

Hur arbetar ni i er verksamhet för att inte missgynna föräldralediga?

Förstasida på temablad om missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen

Rätten till föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. I lagen finns också ett missgynnandeförbud som du som arbetsgivare måste följa. Men vad innebär det i praktiken? Och hur ska du agera i olika situationer?

I det här temabladet beskriver vi i korthet vad missgynnandeförbudet innebär i praktiken. Vi tar upp några vägledande domar från Arbetsdomstolen (AD) och i slutet hittar du ett antal frågor som ni kan ha som diskussionsunderlag.

DO:s temablad

I DO:s temablad synliggör vi specifika frågor och förklarar
principiella bedömningar på ett övergripande plan.

Använd gärna informationen som diskussionsunderlag i
arbetet för att motverka diskriminering eller missgynnande
i er verksamhet. Hur arbetar ni med dessa frågor?

Tillbaka till toppen