Handledning i lönekartläggning

E-utbildning

Startsida för DO:s e-utbildning om lönekartläggning.

En lönekartläggning hjälper dig att förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. E-utbildningen hjälper dig steg för steg med handledning och ger stöd för hur du ska göra det arbetet.

Du får kunskap om vad du ska undersöka i lönekartläggningen och hur du sedan kan analysera de eventuella löneskillnader som kommit fram. Du får också veta vad du behöver dokumentera i arbetet och hur du gör det.

Om du har fler frågor kan du ta del av frågor och svar för varje del och om du är osäker på dina kunskaper om lönekartläggning kan du även testa dig själv.

Stöd och handledning steg för steg i lönekartläggning

Tillbaka till toppen