Arbetet mot sexuella trakasserier

Broschyr

Som arbetsgivare ska du förebygga och motverka sexuella trakasserier i din verksamhet. Broschyren " Mellan den som utsätts och den som utsätter står du" ger dig en överblick av de verktyg du kan använda i det arbetet.

Du hittar checklistor och nyttiga tips som stöd i arbetet på din arbetsplats. Det finns också flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur du förväntas agera om sexuella trakasserier förekommer. Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad!

Du kan beställa broschyren utan kostnad, men max 20 exemplar. Om du har andra önskemål kan du mejla till order@do.se.

Ladda ner

Beställ

Arbetet mot sexuella trakasserier
Pris: 0 kronor/st exklusive moms