Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Är du osäker på vad lagen kräver av dig som arbetsgivare?

  • Du får exempel på situationer som du kan ställas inför och hur du ska agera.
  • Fördjupad kunskap om lagstiftningen som hjälper dig att fatta rätt beslut när situationen är kritisk.
  • En tydlig förklaring av hur kraven i diskrimineringslagen skiljer sig från kraven i arbetsmiljölagen.
En man lutar sig över en kvinna som sitter vid ett skrivbord, kvinnan ser besvärad ut. Illustration.

Ladda ner och beställ här

0 kronor exklusive moms
Ladda ner (pdf)

Du kommer att veta hur du ska agera om det förekommer sexuella trakasserier - något som är otroligt viktigt för dina anställdas välmående.

Du kommer känna dig tryggare i hur du som arbetsgivare ska hantera och förebygga sexuella trakasserier på din arbetsplats.

Du kommer inte längre blanda ihop kraven i diskrimineringslagen med kraven i arbetsmiljölagen.

  • Utgiven av: Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket
  • Senast reviderad: 26 november 2019
  • Antal sidor: 16
Tillbaka till toppen