Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats

Broschyr

Framsida på broschyren Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats med foto på händer som gestikulerar.

Som arbetsgivare ska du förebygga och motverka sexuella trakasserier i din verksamhet. Broschyren "Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats" ger dig en överblick av de verktyg du kan använda i det arbetet.

Du hittar checklistor och nyttiga tips som stöd i arbetet på din arbetsplats. Det finns också flera konkreta exempel på situationer som en arbetsgivare kan ställas inför och hur du förväntas agera om sexuella trakasserier förekommer. Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad!

Du kan beställa broschyren utan kostnad, men max 20 exemplar. Om du har andra önskemål kan du mejla till order@do.se.

Ladda ner

Beställ

Motverka och förebygg sexuella trakasserier på din arbetsplats
Pris: 0 kronor/st exklusive moms
Tillbaka till toppen