Checklista för aktiva åtgärder

Checklista

Framsida på checklista för arbetsgivare om aktiva åtgärder.

Har du svårt att komma igång med de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder? Checklistan hjälper dig steg för steg i processen med att undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera olika områden i din verksamhet.

För vart och ett av de fyra stegen får du konkreta tips med åtgärder, frågor och exempel som du har nytta av i arbetet. Använd checklistan för att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter som arbetsgivare i arbetet med aktiva åtgärder.

Tillbaka till toppen