Checklista för att rekrytera utan att diskriminera

Checklista

Som arbetsgivare ska du arbeta för att alla har lika möjligheter att söka lediga jobb. Checklistan ger dig vägledning i arbetet med rekrytering och befordran som sker i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera.

Du får stöd i arbetet med ett antal frågor du kan använda för att undersöka vilka risker för diskriminering och andra hinder det finns i verksamheten vid rekrytering och befordran.

Tillbaka till toppen