Fyra steg för att undvika diskriminering vid rekrytering

Checklista

Framsida på checklista för arbetsgivares aktiva åtgärder för rekrytering.

Som arbetsgivare ska du arbeta för att alla har lika möjligheter att söka lediga jobb. Checklistan ger dig vägledning i arbetet med rekrytering och befordran som sker i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera.

Du får stöd i arbetet med ett antal frågor du kan använda för att undersöka vilka risker för diskriminering och andra hinder det finns i verksamheten vid rekrytering och befordran.

Tillbaka till toppen