Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Om diskriminering (teckenspråk)

Här beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definitioner.

Vad är diskriminering?

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Lagens definition av diskriminering

Diskriminering och värderingar

Diskrimineringsgrunderna

Var kan man bli diskriminerad?

Sex former av diskriminering

Direkt diskriminering

Vad är missgynnande?

Vad är en jämförbar situation?

Krav på samband med en diskrimineringsgrund

Indirekt diskriminering

Bristande tillgänglighet

Trakasserier och sexuella trakasserier

Instruktioner att diskriminera

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022