Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk)

Skyddet mot diskriminering inom utbildningsområdet gäller för barn, elever och studenter. Här kan du läsa om vad diskriminering är och vilka regler som finns inom utbildningsområdet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom utbildningsområdet

Förbudet att diskriminera

Förbud mot repressalier

Utbildningsanordnares ansvar att förhindra diskriminering

Förskolans och skolans ansvar för aktiva åtgärder

Högskolans ansvar för aktiva åtgärder

Om bristande tillgänglighet

Åtgärda trakasserier

Om rätten att ta del av andras meriter

Undantag från förbud mot diskriminering

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022