Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk)

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. På denna sida får du information om de områden utöver arbetsliv och utbildningsområdet där diskrimineringsförbudet gäller.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering inom andra samhällsområden

Lagen skyddar endast individer

 Diskrimineringsförbudet

Förbud mot repressalier

Medlemskap i vissa organisationer

Näringsverksamhet och yrkesbehörighet

Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten

Socialförsäkring, a-kassa och studiestöd

Värnplikt och civilplikt

Bemötande inom offentlig verksamhet

Varor, tjänster och bostäder

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022