Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskriminering i arbetslivet (teckenspråk)

Här beskriver vi förbudet mot diskriminering i arbetslivet. Den som är föräldraledig är också skyddad mot att bli missgynnad i samband med föräldraledigheten. Förbudet mot diskriminering gäller både på arbetsplatsen och inom arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

Information om hur lagen definierar diskriminering hittar du på sidan Om diskriminering (teckenspråk). Där finns också en utförligare beskrivning av de sex formerna av diskriminering direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering i arbetslivet

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder

Vad innebär kraven på aktiva åtgärder?

Domstol beslutar om diskrimineringsersättning

Förbudet mot diskriminering i arbetslivet

Undantag från förbudet mot diskriminering

Bristande tillgänglighet

Arbetsgivaren ska utreda och förhindra trakasserier

Annan kränkande särbehandling

Förbud mot repressalier från arbetsgivaren

Arbetssökande har rätt att ta del av andras meriter

Missgynnande av föräldralediga är förbjudet

Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och privat arbetsförmedling

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022