Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Var kan man bli diskriminerad (lättläst)

Förbudet mot diskriminering gäller när du

 • är på jobbet
 • söker jobb
 • är i utbildning
 • 'startar eller driver företag
 • är hos den myndighet som ger legitimation för ett yrke
 • är medlem hos vissa organisationer
 • är i en affär
 • är hos ett företag som säljer tjänster, till exempel en bank eller en frisör
  är på konsert, på en marknad eller mässa
 • är på sjukhus, vårdcentralen eller hos tandläkaren
 • är på socialkontoret
 • åker med färdtjänsten
 • söker bostadsanpassningsbidrag
 • kontaktar Försäkringskassan
 • kontaktar Arbetslöshetskassan (A-kassan)
 • kontaktar CSN (Centrala studiestödsnämnden) för bidrag och lån för den som studerar
 • utbildar dig inom försvaret

När du kontaktar din kommun, din region eller
en myndighet så måste de bemöta dig på rätt sätt.
Förbudet mot diskriminering är extra viktigt
när de möter dig för att svara på frågor
eller ge råd och förklara.

Lagen gäller inte överallt.
Diskrimineringslagen kan inte hjälpa till
om det är släktingar eller grannar,
som är elaka mot varandra.

Sådana privata relationer ingår inte i lagen.
Det som sägs på TV, i radio eller i tidningar
ingår inte heller i diskrimineringslagen.
Men det finns andra lagar,
som säger vad privatpersoner får göra och inte göra mot varandra
eller vad som får sägas i reklam och i TV.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juni 2022