Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad gör DO? (lättläst)

DO arbetar på flera olika sätt
för att diskriminering i vårt land
ska minska.
Här ger vi några exempel på
hur vi jobbar.

DO sprider kunskap

DO ska engagera fler i arbetet mot diskriminering.
DO samarbetar med andra myndigheter,
organisationer och forskare.
DO studerar samhället och tar fram analyser.
DO tar också fram förslag
på olika sätt att arbeta
för att diskrimineringen ska minska.

DO utbildar dem
som måste lära sig mer om diskriminering,
till exempel inom skolan,
på olika arbetsplatser
och i olika organisationer.

DO bedriver tillsyn

Tillsyn betyder att inspektera att lagen följs.
När DO bedriver tillsyn
granskar DO om det som hänt är diskriminering
enligt lagen.

DO granskar också
att exempelvis skolor och arbetsgivare
arbetar för att diskriminering
ska sluta finnas.

DO granskar också
att skolor och arbetsgivare
arbetar för att barn, elever och anställda
ska ha lika rättigheter och möjligheter.

DO granskar också
om en arbetsgivare eller skola
har arbetssätt och metoder
som kan leda till diskriminering.

Du kan tipsa oss eller lämna in klagomål
om diskriminering
och risker för diskriminering.

Du kan också tipsa oss om att en arbetsgivare
eller skola eller högskola inte gör det lagen kräver
för att förebygga diskriminering.

Att förebygga betyder till exempel
att de som jobbar på en skola
arbetar med olika saker för
att se till att diskriminering inte
ska hända på deras skola.

Du kan också tipsa eller klaga till DO
om du
eller någon annan mamma eller pappa
blir sämre behandlade på jobbet
när era barn är små
eller sjuka.

DO vill gärna ha in
tips och klagomål om diskriminering.
Eller risker för diskriminering.
Då lär vi oss mer
och kan visa upp
den diskriminering som finns.

Varje år tar DO med sig
några ärenden till domstol.
Det handlar om några få fall,
som kan påverka många människor
om domstolen dömer
som DO vill.

DO arbetar alltså
på många olika sätt
för att diskrimineringen ska minska.

Många behövs i arbetet

Många människor och organisationer
behövs i arbetet
för att minska diskrimineringen i samhället.

DO kan inte göra jobbet ensam.
Vi behöver jobba tillsammans
om vi vill att samhället ska förändras
till ett bättre samhälle.
I ett bättre samhälle har alla
lika rättigheter och möjligheter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021