Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Så tar vi hand om dina personuppgifter (lättläst)

Den här texten är en lättläst sammanfattning av vår information om personuppgifter.

Det finns regler som bestämmer
att myndigheter måste vara försiktiga
med information som du
skickar in till oss.

Den här texten handlar om vad vi på DO gör
med den information vi får från dig
och som är personuppgifter.

Den handlar också om dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är till exempel ditt eller någon annan persons
namn, personnummer, e postadress eller telefonnummer.
Det kan också vara foton av dig eller någon annan.
Vissa personuppgifter är känsliga uppgifter,
till exempel om en persons funktionsnedsättning
eller hälsa.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får dina uppgifter när du kontaktar oss.
Vi kan till exempel få ditt namn, ditt telefonnummer
eller din e postadress när du

  • lämnar in en anmälan
  • ringer, skickar brev eller e-post till oss
  • anmäler dig till ett seminarium som vi ordnar.

Vi skulle också kunna få dina uppgifter
om någon annan har lämnat in en anmälan.
där till exempel ditt namn finns med.

Vi samlar in personuppgifterna för att
vi ska kunna utföra vårt arbete.

Vi får bara behålla dina uppgifter
om du har godkänt det,
eller om vi behöver uppgifterna
för att vi ska kunna göra vårt jobb.

Vi kan använda personuppgifterna om vi
utreder en anmälan
Vi kan då lämna ut den till
de verksamheter som
finns med i utredningen.

En verksamhet finns med i en utredning
om du eller någon annan har anmält.

En verksamhet kan till exempel vara
en skola, en arbetsplats, en butik,
ett sjukhus eller en annan myndighet.
Det kan också vara en restaurang, en festival
eller bussar, taxi eller tåg som du kan åka med.

Vi kan också lämna ut personuppgifterna för
att vi måste följa vissa lagar
som till exempel offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen säger att
alla har rätt att ta del av offentliga handlingar.
Det betyder att om journalister eller
andra personer vill läsa viss information vi har
så måste vi ge dem den.

Vi undersöker alltid om information
eller uppgifter skyddas av
sekretess innan vi lämnar ut dem.

Om uppgifter skyddas av sekretess
så får de vara hemliga.
Då får vi inte lämna ut dem
till journalister eller andra personer.

Vi lämnar alltså inte ut dina uppgifter
om vi bestämmer oss för att
de är skyddade av sekretess.

Information som kan
skyddas av sekretess är till exempel
information om en persons hälsa,
funktionsnedsättning eller sexualliv.

Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig.
Kontakta oss om du vill veta det.
Då måste vi svara inom 30 dagar.

Du kan också kontakta oss
om du märker att någon uppgift är fel.
Då måste vi rätta till den.

Om du vill att vi tar bort
dina personuppgifter så kan vi göra det.

Men vi får inte ta bort dina uppgifter
om en lag säger att vi måste spara dem.

I så fall berättar vi det för dig
och förklarar varför.
Kontakta oss så om du vill
att vi tar bort dina uppgifter.

Kontakta vårt dataskyddsombud
om du behöver ytterligare information
om behandling av personuppgifter.

Vårt dataskyddsombud ska se till
att vi följer reglerna om personuppgifter.

Du når vårt dataskyddsombud
via telefon 08-120 20 700
eller dataskyddsombud@do.se

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2024