Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Om DO (lättläst)

Diskrimineringsombudsmannen förkortas DO.
DO är en myndighet.
Vi arbetar mot diskriminering.
Vi arbetar för att människor ska
ha lika rättigheter och lika möjligheter.

DO arbetar för att Ingen ska bli diskriminerad
på grund av

  1. kön
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck
  3. etnisk tillhörighet
  4. religion eller annan trosuppfattning
  5. funktionsnedsättning
  6. sexuell läggning
  7. ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen
beskriver DO:s uppdrag.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2023