Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Om DO (lättläst)

Diskrimineringsombudsmannen förkortas DO.
DO är en myndighet.
Vi arbetar på uppdrag av
Sveriges riksdag och regering.
Vi arbetar mot diskriminering.
Vi arbetar för att människor ska
ha lika rättigheter och lika möjligheter.

DO arbetar för att Ingen ska bli diskriminerad
på grund av

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen
beskriver DO:s uppdrag.

DO arbetar för att:

 • Fler arbetsgivare och utbildnings-arrangörer
  ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
 • Fler ska följa föräldraledighets-lagen.
  Föräldraledighets-lagen säger att
  ingen mamma eller pappa
  blir sämre behandlade på jobbet
  när barnen är små
  eller sjuka.

DO arbetar också för att den
som blivit diskriminerad ska
kunna försvara sina rättigheter.

Det kan vi göra bland annat genom att

 • Ge råd och information.
 • Fler ska få kunskap om diskriminering.
 • Studera hur andra länder arbetar mot diskriminering.
 • Studera ny forskning om diskriminering

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022