Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Diskrimineringsgrunder (lättläst)

För att orättvis behandling ska vara diskriminering enligt diskrimineringslagen måste det ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskriminering är förbjudet
om det beror på

  1. Kön
  2. Könsidentitet eller könsuttryck
  3. Etnisk tillhörighet
  4. Religion eller annan trosuppfattning
  5. Funktionsnedsättning
  6. Sexuell läggning
  7. Ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.
Nu ska vi förklara vad de betyder.

1. Kön

Kvinnor och män
kan bli diskriminerade på grund av kön.
En persons kön
står ofta i viktiga papper.
I en persons pass kan det stå
att personen är kvinna eller man.

Det finns kvinnor som vill vara män.
Och det finns män som vill vara kvinnor.
De kan bli diskriminerade
för att de vill få det kön som känns rätt för dem.
Personer kan också bli diskriminerade
för att de har fått det kön som känns rätt för dem.

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av kön

2. Könsidentitet eller könsuttryck

Könsidentitet
Det finns kvinnor
som känner sig som män.
Och det finns män
som känner sig som kvinnor.
Det finns också personer
som varken känner sig som kvinnor eller män.
Ingen får bli diskriminerad.

Könsuttryck
Lagen säger att det kan vara diskriminering
att kräva att pojkar eller flickor
ska se ut, klä sig och vara på vissa sätt.
Detsamma gäller för kvinnor och män.
Det är förbjudet att diskriminera.

Det finns män som vill se ut som kvinnor.
De vill klä sig och vara som kvinnor.
Det finns också kvinnor som vill se ut som män.
De vill klä sig och vara som män.
Det finns också personer som inte bryr sig om
hur kvinnor eller män ska vara, se ut och klä sig.
De vill vara, se ut och klä sig på sitt eget sätt.
Detsamma gäller för flickor och pojkar.
Ingen får bli diskriminerad.

3. Etnisk tillhörighet

Jordklotet är fullt av människor.
Vi kommer från olika länder,
olika nationer.
Vi har olika nationaliteter
till exempel
finländare, svenskar och polacker.

Människor har olika hudfärg.
Vi kommer från olika kulturer.
Vi kan tillhöra olika folk
och bo i samma land.
Det kan kallas att vi har
olika etniska bakgrunder.
I lagen kallas det för etnisk tillhörighet.
Till exempel har samer
sin etniska tillhörighet
och romer har sin etniska tillhörighet

Alla människor har en eller flera
etniska tillhörigheter.
En människa kan till exempel
vara både same och svensk.
En annan människa
har sin etniska bakgrund i Afrika,
men är född i Sverige.

Alla människor har
en eller flera
etniska tillhörigheter.
Alla människor
kan därför bli
utsatta för etnisk diskriminering.

Om du behandlar en människa annorlunda
för att du tycker att hon är annorlunda
kan det vara diskriminering.

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av etnisk tillhörighet.

4. Religion eller annan trosuppfattning

Det är förbjudet att diskriminera
på grund av religion eller tro.
Kristendom och islam
är exempel på religioner.

En annan trosuppfattning
kan vara ateism.
Den som är ateist
tror inte på någon Gud alls.

5. Funktionsnedsättning

En människa kan ha en funktionsnedsättning.
Nedsatt syn
eller nedsatt hörsel
är exempel på det.
Den som har en allergi mot jordnötter
eller har svårt att gå
har också en funktionsnedsättning.

Ibland gör det saker krångligare.
Ibland spelar det ingen roll
om man är allergisk mot jordnötter
eller inte.
Det beror på var man är
och hur miljön där ser ut.

Det går inte att se alla funktionsnedsättningar.
Några är osynliga.
Du kan inte se
att en person har problem
inne i magen.
Det kan till exempel vara
problem med mage och tarmar
eller oro och ångest.

Du kan heller inte se
om någon behöver extra hjälp
för att kunna förstå, koncentrera sig
eller sitta still.

En lättläst text
är nödvändig för några,
men kan vara bra för alla.

Om du bryter benet
och därför åker rullstol en månad
räknas inte det som funktionsnedsättning
enligt diskrimineringslagen.
Lagen kräver längre tid för
funktionsnedsättningen.

6. Sexuell läggning

Med sexuell läggning menas
om en människa blir kär i
män, kvinnor eller både män och kvinnor.

Den som blir kär i en person av samma kön
kallas homosexuell.

Den som blir kär i en person av motsatt kön
kallas heterosexuell.

Den som blir kär i både män och kvinnor
kallas bisexuell.

Du får inte behandla en människa annorlunda
på grund av vem hon blir kär i.
Det är diskriminering.

7. Ålder

Ålder berättar hur gammal en människa är,
hur många födelsedagar man haft.
Du får inte behandla en människa annorlunda
på grund av hennes ålder.
Det kan vara diskriminering.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 november 2022