Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anmäl diskriminering

Här får du information om
hur du gör en anmälan.
Du får också information om
vad en anmälan kan innebära
och på vilka olika sätt du kan
göra en anmälan till DO.

Vad kan jag anmäla?

Du kan anmäla:

Du kan göra en anmälan
för någon annan.
Till exempel kan du som är förälder
göra en anmälan för ditt barn.

Vad händer när jag anmält?

Vi läser alla anmälningar
som kommer in till DO.

Först tar vi reda på
om det du anmält är förbjudet
enligt lagen.

Det som är förbjudet enligt lagen är
diskriminering, sexuella trakasserier,
repressalier och
missgynnande i samband
med föräldraledighet.

Repressalier betyder att
bestraffa någon som gjort
en anmälan eller berättat
om diskriminering.

Om din anmälan
inte omfattas av lagen
så kan vi inte utreda din anmälan.
Då berättar vi det för dig i ett brev.

Vi vill utreda så många
anmälningar som möjligt
eftersom vi vill att
de som diskriminerats ska få upprättelse.
Men vi kan inte utreda alla även
om de omfattas av slagen.

Det beror på att DO
får in många anmälningar varje år.
Vi fick in mer än 3500 anmälningar år 2020.
Vi kan inte utreda alla.
Om vi inte utreder din anmälan
får du ett besked om det.

När DO utreder en anmälan
så tittar vi på om den händelse
som du anmält är fel enligt lagen.

Om vi kommer fram till
att det är fel
då är nästa steg att vi tittar vi på
om vi även kan kräva
ersättning från den verksamhet
som gjort fel.

Om vi kan kräva ersättning då
är nästa steg att skriva till verksamheten
för att förklara för dem på vilket
sätt de har diskriminerat.
Vi begär då också att de ska
betala diskrimineringsersättning till
den som blivit diskriminerad.

En verksamhet är
till exempel en arbetsgivare,
en skola eller en butik.

Ibland kan vi ta ett ärende
vidare till domstol.
I så fall är det domstolen
som bestämmer om verksamheten gjort fel.

Om domstolen kommer fram till att
verksamheten gjort fel
bestämmer domstolen också
hur mycket pengar verksamheten ska betala.

Ersättning är en summa pengar
som verksamheten betalar
till den som blivit utsatt för diskriminering

Viktigt att tänka på

 • Fyll i din anmälan
  och beskriv tydligt
  vad som har hänt
  och när det hände.
 • Berätta på vilket
  eller vilka sätt händelsen
  kan ha samband med
  diskrimineringsgrunderna.
 • Det är viktigt att du
  gör något direkt om
  anmälan gäller arbetslivet.
  Tidsgränsen för att en domstol
  ska ta upp ett ärende kan
  i vissa fall vara fyra månader
  men ibland så kort som två veckor
  från den anmälda händelsen.
 • Om du är medlem i facket
  ta kontakt med ditt fackförbund.
  Fackförbunden är de som
  i första hand ska hjälpa
  sina medlemmar i ärenden
  som handlar om diskriminering.
 • Din anmälan blir
  en offentlig handling.
  Det gäller även
  bilagor till anmälan.
  Det innebär att
  vem som helst kan
  kontakta DO och be att
  få ta del av handlingarna.
  Men innan vi lämnat ut handlingar
  gör vi en prövning om
  uppgifterna i handlingarna
  ska hållas hemliga
  enligt offentlighets- och sekretesslagen.
  Om DO kommer fram till
  att vi ska utreda din anmälan
  får den som blivit anmäld
  veta att du gjort en anmälan.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 mars 2022