Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lättläst

På de här sidorna hittar du lättläst information om diskriminering och om Diskrimineringsombudsmannens arbete.

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra.
Ibland kan man känna sig orättvist behandlad
utan att det är diskriminering enligt lagen.

Lagen om diskriminering ställer olika krav
på vad som är diskriminering.

Lagen innehåller också många undantag.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 maj 2022