ምሳና ርክብ ግበር

(Kontakta oss)

እቲ "ምኽሪ ናይ ምሃብ ኣገልግሎትና" (upplysningstjänst) ብዛዕባ "ሕጊ-ኣድልዎ"፥ ብዛዕባ ኣድልዎ ኣብ ናይ ወላድነት-ዕረፍቲ"፥ ከምኡ ውን ብዛዕባ ኣድልዎ ዚምልከቱ ካልኦት ሕጋጋት ንዝቐረበሉ ሕቶታት፥ መልሲ ይህብ እዩ። እዚ ናትና "ቤትስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ" እዚ (DO)፥ ብኸመይ ከም ዚሰርሕ፡ ናይ ጉዳይካ መጽናዕቲ ንምክያድ እንታይ ከም ዘድልየና፥ ኣድላዪ ምስ ዚኸውን ድማ፡እቲ ጉዳይ ናብ ካልእ ንኽመሓላለፍ ውን መብርሂ ንህብ ኢና። እንተዀነ ግን፡ ንነፍሲ ወከፍ ዝቐረበልና ጉዳይ፡ ግምገማታት ኣይንገብርን ኢና።

ቴሌፎን

ዓዳሊ-ቴሌፎን (ናብ ምኽሪ ናይ ምሃብ ኣገልግሎትና ከመሓላልፍ ዚኽእል)
+46 (0)8 120 20 700
ፋክስ
+46 (0)8 120 20 800

ኤ-ፖስት

do@do.se

ኣድራሻ ቡስጣ

DO
Box 4057
169 04 Solna

እንርከበሉ ኣድራሻ

Råsundavägen 18, Solna

ሓበሬታ ብእንግሊዝኛ፡ ብዛዕባ'ቲ ብዓልስልጣን ኣቤቱታ ኣድልዎ (DO)፡ ኣብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ግለ-ሰባትን መትከል-ክፉትነት ህዝባዊ-ሰነዳትን ዝጥቀመሉ ሜላ።

Tillbaka till toppen