Złożenie skargi

(Göra en anmälan)

Złóż skargę na naszym formularzu

(Anmäl via vår blankett)

Skargę można złożyć na naszym formularzu, który należy wydrukować, wypełnić, a następnie wysłać zwykłą pocztą lub pocztą elektroniczną do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Formularz jest dostępny wyłącznie w języku szwedzkim.

Przejdź do formularza skargi (Till anmälningsblanketten)

Złóż skargę listownie

(Anmäl genom att skriva ett brev)

Możesz również napisać skargę w formie listu, który możesz wysłać zwykłą pocztą lub pocztą elektroniczną. W liście musisz podać swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, a najlepiej także adres poczty elektronicznej oraz te same dane dotyczące tego, kogo dotyczy Twoja skarga. Opisz najdokładniej jak potrafisz, co jest przedmiotem Twojej skargi. Przede wszystkim musisz podać, co i kiedy się wydarzyło, kto dopuścił się dyskryminacji, a także jakie są Twoim zdaniem powody dyskryminacji.

Skarga może być w dowolnym języku

(Anmäl på alla språk)

Możesz złożyć skargę napisaną w dowolnym języku. Przetłumaczymy ją na język szwedzki. W większości przypadków odpowiadamy w języku szwedzkim.

Skarga ustna

(Muntlig anmälan)

Jeżeli z jakiegoś powodu masz trudności z napisaniem listu lub wypełnieniem naszego formularza skargi, możesz złożyć skargę ustnie lub w inny sposób.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji (Kontakta oss för mer information).

Skarga jest dokumentem ogólnodostępnym

(En anmälan är en allmän handling)

Skarga, która do nas wpływa, zostaje zarejestrowana i otrzymuje swój numer. Ponieważ Rzecznik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji jest urzędem, skarga staje się dokumentem ogólnodostępnym. Oznacza to, że każdy ma prawo poprosić o możliwość zapoznania się z nią. Przed udostępnieniem dokonujemy jednak zawsze tak zwanej oceny pod kątem poufności. Oznacza to, że usuwamy z dokumentu chronione dane osobowe.

Osoba, która złożyła skargę o dyskryminację, jest objęta ochroną prawną przed poniesieniem za to kary, to znaczy przed działaniami odwetowymi. Może tu na przykład chodzić nałożenie przez pracodawcę dodatkowych obowiązków służbowych na osobę, która złożyła skargę. Osoba, która doświadczyła działań odwetowych może to do nas zgłosić.

Tillbaka till toppen