Skarga do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

(Anmälan till DO)

Tutaj znajdziesz informacje, jak złożyć skargę do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji i jakie skutki może ona wywołać. Dowiesz się również, jakie inne podmioty przyjmują skargi i udzielają wskazówek w sprawach dotyczących dyskryminacji. Jeżeli należysz do związku zawodowego i doświadczasz dyskryminacji w pracy, w pierwszej kolejności zwróć się do swojej organizacji związkowej.

Skarga do Rzecznika ds. Przeciwdziałania DyskryminacjiMożesz zgłosić następujące przypadki

(Det här kan du anmäla)

Czy Ciebie lub inną osobę potraktowano mniej korzystnie lub naruszono Twoją godność ze względu na płeć, tożsamość płciową lub ekspresję płciową, przynależność etniczną, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek? W takim przypadku w grę może wchodzić dyskryminacja. Możesz to zgłosić do Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Możesz również zgłosić, jeżeli pracodawca potraktował Cię mniej korzystnie z powodu Twojego urlopu wychowawczego.

Ważne jest udokumentowanie zdarzenia lub zdarzeń, które chcesz zgłosić. Należy zachować również inne informacje, które później będą mogły zostać wykorzystane jako dowód w sprawie. Mogą to być na przykład informacje zawarte w mailach, SMS-ach lub nagraniach, które potwierdzą Twoje oświadczenie.

Co wydarzy się, jeżeli złożę skargę?

(Vad händer om jag gör en anmälan?)

Rocznie otrzymujemy około 2000 skarg. Nasi pracownicy czytają wszystkie skargi, aby zdecydować, czy informacje przekazane przez Ciebie i inne osoby powinny doprowadzić do wszczęcia procedury nadzoru (kontroli). Tylko w przypadku dalszego badania skargi możemy zająć stanowisko, czy ten, kogo ona dotyczy, faktycznie dopuścił się dyskryminacji, czy też nie.

Skargi, które nie są dalej badane, wykorzystujemy w naszej pracy na rzecz zmiany społeczeństwa. Oznacza to, między innymi, że poszerzamy wiedzę, aby edukować i wywierać wpływ na organy decyzyjne albo doskonalimy narzędzia, aby wspierały naszą pracę na rzecz równych praw i możliwości u pracodawców.

Około dziesięciu procent skarg prowadzi do wszczęcia przez nas procedury nadzoru. Pewną liczbę przypadków (około jednego procenta wszystkich skarg) kierujemy do sądu.

Tillbaka till toppen