Witamy na stronie internetowej Rzecznika ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji

(Välkommen till Diskrimineringsombudsmannen – DO)

Dyskryminacja jest zabroniona przez prawo

(Diskriminering är förbjudet enligt lagen)

Ustawa o przeciwdziałaniu dyskryminacji chroni poszczególne osoby przed dyskryminacją. Oznacza to na przykład, że pracodawca nie może dyskryminować pracowników, uczelnia nie może dyskryminować studentów, a pracownicy sklepu nie mogą dyskryminować klientów. Osoba kierująca daną placówką odpowiada również za to, aby pracownicy nie dyskryminowali innych osób.

DO czuwa nad przestrzeganiem ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji. Czuwamy również nad przestrzeganiem ustawy o urlopach wychowawczych. Ustawa ta zabrania na przykład mniej korzystnego traktowania osób przechodzących na urlop wychowawczy. Nasze zadania zostały określone w ustawie o Rzeczniku ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Siedem powodów dyskryminacji

(De sju diskrimineringsgrunderna)

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu dyskryminacji istnieje siedem powodów dyskryminacji:

  • płeć
  • tożsamość płciowa i ekspresja płciowa
  • przynależność etniczna
  • religia lub inny światopogląd
  • niepełnosprawność
  • orientacja seksualna
  • wiek.

Przeczytaj więcej na temat siedmiu powodów dyskryminacji.

Rzecznik ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji – DO (Faktablad om DO)

W razie pytań

(Har du frågor?)

W razie pytań dotyczących dyskryminacji, ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji czy skargi, prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie wiadomości e-mail. Przyjmujemy również skargi dotyczące dyskryminacji, które później wykorzystujemy na przykład w prowadzonej przez nas procedurze nadzoru i przy wywieraniu wpływu na organy decyzyjne.

08-120 20 700
do@do.se

Tillbaka till toppen