Ilmoituksen tekeminen DO:lle

(Anmälan till DO)

Tässä annetaan tietoja siitä, miten teet ilmoituksen DO:lle ja mihin meille tehty ilmoitus voi johtaa. Kerromme myös, mitkä muut toimijat ottavat vastaan ilmoituksia ja opastavat syrjintään liittyvissä kysymyksissä. Jos olet ammattiliiton jäsen ja kokenut syrjintää työpaikalla, käänny ensisijaisesti oman ammattiliittosi puoleen.

Ilmoituksen tekeminen DO:lleTästä voit tehdä ilmoituksen

(Det här kan du anmäla)

Oletko sinä itse tai joku toinen joutunut epäsuotuisaan asemaan tai tullut loukatuksi sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun, etnisen alkuperän, uskonnon, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai iän vuoksi? Silloin voi olla kyse syrjinnästä. Voit tehdä siitä ilmoituksen DO:lle. Voit tehdä ilmoituksen myös, jos työnantajasi on kohdellut sinua epäsuotuisasti vanhempainvapaan yhteydessä.

On tärkeä dokumentoida tapahtuma tai tapahtumat, joista haluat tehdä ilmoituksen. Pidä tallessa myös muu tieto, jota voidaan myöhemmin tarvita asian todisteena. Se voi olla esimerkiksi sähköpostiviesteissä olevat tiedot, tekstiviesti tai tallenteet jotka voivat vahvistaa kertomuksesi.

Mitä tapahtuu, jos teen ilmoituksen?

(Vad händer om jag gör en anmälan?)

Meille tulee vuosittain noin 2 000 ilmoitusta. Meidän tutkijamme lukevat kaikki ilmoitukset ratkaistakseen, johtavatko sinun ja muiden antamat tiedot DO:n toteuttamaan tarkastukseen (selvitykseen). Vain selvitykseen etenevissä ilmoituksissa voimme ottaa kantaa siihen, onko henkilö, josta ilmoitus on tehty, syyllistynyt syrjintään.

Niitä ilmoituksia, jotka eivät etene selvitykseen, käytämme yhteiskunnalliseen muutostyöhön. Se tarkoittaa muun muassa, että kehitämme osaamista kouluttamalla päättäjiä ja vaikuttamalla heihin tai että kehitämme työkaluja tukemaan työnantajien työtä yhtäläisten oikeuksien ja mahdollisuuksien puolesta.

Noin kymmenen prosenttia ilmoituksista johtaa meidän toteuttamaamme tarkastukseen. Viemme myös muutamia tapauksia vuodessa oikeuteen (noin yhden prosentin kaikista vuosittaisista ilmoituksista).

Tillbaka till toppen